جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر کربنی اکتیو می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

انواع فیلتر کربن

فیلترهای کربن فعال گرانول

فیلترهای GAC حاوی دانه‌های آزاد کربن فعال هستند که به آب اجازه می‌دهد به راحتی از آن عبور کند. آب در یک جهت از طریق کارتریج جریان می یابد و در این فرآیند با کربن تماس می گیرد.