جهت کسب اطلاعات بیشتر از خرید فیلتر کربن اکتیو گلخانه از شرکت لیا فیلتر با ما تماس بگیرید.

فیلتر کربن کجا استفاده می شود؟

فیلترهای کربن در بسیاری از کاربردها استفاده می شوند. آنها می توانند به عنوان سیستم های نقطه ورود (POE) برای فیلتر کردن کل خانه یا فیلترهای نقطه استفاده (POU) برای تمیز کردن آب قبل از نوشیدن یا آشپزی با آن استفاده شوند. فیلترهای آب یخچال اغلب حاوی ترکیبی از فیلتراسیون رسوب و کربن هستند. برخی از سرهای دوش دارای فیلتر کربن برای جلوگیری از اثرات منفی کلر بر روی پوست و مو هستند. فیلترهای کربن نیز بخشی از یک سیستم اسمز معکوس یا یک سیستم اولترافیلتراسیون (UF) هستند. یک فیلتر کربن اضافه شده به سیستم UF باعث کاهش ذرات آلی و شیمیایی همراه با کاهش سرب می شود