جعت کسب اطلاعات فنی و خرید انواع فیلتر کربن اکتیو گلخانه ای بوگیر میتوانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

اگر از یک نرم کننده آب برای نرم کردن آب تصفیه شده توسط یک کارخانه شهری استفاده می کنید، باید قبل از نرم کننده آب یک فیلتر کربن نصب کنید. اگر قبل از نرم شدن کلر حذف شود، رزین نرم کننده دوام بیشتری دارد. کلرامین ها می توانند باعث خراب شدن حلقه های O، واشرها و درزگیرهای لاستیکی شوند، بنابراین حذف مواد ضدعفونی کننده شیمیایی با کربن کاتالیزوری به وسایلی که از آب استفاده می کنند، مانند آبگرمکن بدون مخزن شما کمک می کند تا عمر بیشتری داشته باشند.