جهت کسب اطلاعات کافی از خرید فیلتر کربن به همراه فن نیاز از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.


دلیل این امر این است که زغال چوب فعال مواد بسیار خوبی برای فیلترهای آب را ایجاد می کند که در حذف بسیاری از سموم از آب، مانند ترکیبات آلی فرار و کلر، بدون استفاده از مواد شیمیایی یا سلب کردن آب نمک ها و مواد معدنی طبیعی است.

اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.