جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر هپا در کشور با مشخصات فنی استاندارد از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر HEPA 13 چیست؟
"فیلتر HEPA H13 قادر است تا 99.95٪ ذرات حداکثر اندازه نفوذ (MPPS) را مسدود کند." در نهایت باید بدانیم که فیلتر هپا قادر به مسدود کردن چند درصد ذرات است و چند درصد از ذرات از آن عبور می کنند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.