برای اطلاع از ساخت انواع فیلتر تابلو برق با ما در تماس باشید

گزینه نتر حفاظت تنفسی است. جوش های تولید شده توسط جوش پایه آهن یا فولاد اغلب می توان با پوشیدن یک ماسک ساده N95 از قبیل واکنش تیتانیوم جوش 3M 8212 N95 یا به عنوان یک گام به جلو، یک ماسک N99 مانند ماسک تک جوشکاری Moldex Premium.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید