برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و همچنین سفارش گذاری انواع فیلتر هپا در ابعاد سفارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

علاوه بر رعایت تمام استانداردهای مربوطه، راهکارهای Camfil برای بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور طراحی شده است که به افزایش انعطاف پذیری و انعطاف پذیری سرویس اتاق های آپارتمان و به حداکثر رساندن استفاده از امکانات OP می پردازد.

این سیستم ها به منظور برآورده ساختن نیازهای آینده بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی به منظور جذب تخصص جراحی جدید طراحی شده اند. راه حل های Camfil برای طراحی کم انرژی خود، به لطف استفاده از طرفداران با کارایی بالا، فیلتراسیون با صرفه جویی در انرژی و کاهش نیاز به عرضه هوای تازه از طریق فیلتراسیون مؤثر از هوای تجدید پذیر شناخته شده است.

Camfil می تواند عملکرد سیستم های تصفیه را تضمین کند و به مشتریان یک بسته کامل از جمله خدمات، پشتیبانی فنی برای پروژه ها، نصب و کنترل در محل و مطابق با استانداردهای بیمارستان، و تعمیر و نگهداری فیلتر و تغییرات را ارائه می دهد.