جهت کسب اطلاعات بیشتر از سفارش اینترنتی انواع فیلتر کربن اکتیو هوا بدای مصارف مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر تماس حاصل نمایید 

فیلتر کربن چگونه کار می کند؟

فیلترهای کربن آلاینده ها را از طریق فرآیندی به نام جذب حذف می کنند. جذب ذرات را مانند اسفنج به آب جذب می کند. از طرف دیگر، جذب ذرات را به سطحی مانند یک تکه Velcro می چسباند. ترکیبات آلی به سطح فیلتر کربن می چسبند یا می چسبند زیرا آب و آلاینده ها هر دو ترکیبات قطبی هستند که یکدیگر را جذب می کنند.