جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ساخت و تولید انواع فیلترهای استیل هوا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

مردم هم می پرسند
آیا دستگاه تصفیه آب استیل خوب است؟
چه فیلتری فلزات سنگین را حذف می کند؟
فیلتر کربن فعال نسبت به فیلتر کربن معمولی احتمال بیشتری برای حذف عناصر ناخواسته (مانند فلزات سنگین) دارد. این به این دلیل است که فیلترهای معمولی اغلب از رزین برای نگه داشتن دانه های آن در کنار هم استفاده می کنند و فضای موجود برای فیلتراسیون را کاهش می دهند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید