برای سفارش خرید فیلترهای میکرونی برای ذرات موجود ازقیمت ونحوه سفارش از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

اندمان فیلتر HEPA چگونه محاسبه می شود؟
بازده بتا = (تعداد ذرات بالادست) منهای (تعداد ذرات پایین دست)، همه تقسیم بر (تعداد ذرات بالادست)، که در آن اندازه ذرات بیشتر از مقدار مشخص شده N میکرون است. به عنوان مثال، یک فیلتر با نسبت بتا 20 بازدهی 1 - (1/20) = 95٪ خواهد داشت. اسفند 1399 AP.