جهت اطلاع از نحوه سفارش و خرید فیلترهای میکرونی برای ذرات موجود در آب از طریق شرکت لیا فیلتر اقدام نمایید. 

فیلتر 0.2 میکرون چه چیزی را حذف می کند؟
شامل یک کارتریج فیلتر آب 0.2 میکرونی (BG-20BIVRC) است که باکتری‌ها، کریپتوسپوریدیوم، کیست‌ها، اشریشیا کلی (E.coli)، ژیاردیا، آهن، لژیونلا، منگنز، نوروویروس، انگل‌ها، فلج اطفال، سودوموناس، روتاویروس را کاهش و/یا حذف می‌کند. رسوبات، ذرات بسیار ریز، ویروس ها و سایر خطرات بیولوژیکی.