جهدکسب اطلاعات بیشتر از سفارش خرید فیلترهای گرد و غبار از نوع میکرونی در ابعاد مختلف با ما تماس بگیرید.

فیلتر 5 میکرونی چه چیزی را حذف می کند؟
هرچه عدد میکرونی کوچکتر باشد بهتر است. سعی کنید میکرون ها را مانند غربال تصور کنید. یک فیلتر آب 5 میکرونی ذراتی را که می‌توانید ببینید، الک می‌کند - اما تمام ذرات کوچک‌تر دیگر از آن به آب آشامیدنی شما عبور می‌کنند. در مقابل یک فیلتر 1 میکرونی ذراتی را که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند حذف می کند.

فیلتر آب 1 میکرونی چه چیزی را حذف می کند؟
یک فیلتر 1 میکرونی ذراتی را که با چشم غیرمسلح نمی‌بینید را حذف می‌کند، اما احتمال کاهش سرب و فلزات سنگین یا کیست‌های انگلی ژیاردیا کریپتوسپوریدیوم بسیار کمتر است. در واقع، حتی فیلترهای کوچکتری نیز برای این افراد وجود دارد.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.