جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش خرید فیلتر هپا برای آزمایشگاه‌های پزشکی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

رهگیری زمانی اتفاق می افتد که جریان هوا ذرات را در یک شعاع فیبر حمل می کند و باعث برخورد بین ذره و فیبر می شود و ذره را در جای خود به دام می اندازد.
انتشار بر ذرات بسیار کوچک (0.1 andm و کمتر) تأثیر می گذارد. ذرات کوچک به طور پیوسته در هنگام حرکت در هوا به یکدیگر برخورد می کنند و باعث ایجاد یک مسیر زیگزاگی بسیار آشفته یا تصادفی می شوند. این حرکت به عنوان حرکت براونی شناخته می شود. حرکت براونی باعث می شود که ذرات با الیاف برخورد کرده و به دام بیفتند.
جاذبه الکترواستاتیک زمانی اتفاق می افتد که ذرات توسط چسبندگی الکترواستاتیک به الیاف جذب شوند. در فیلترهای هپا این مکانیسم کمترین کمک را به کارایی فیلتر می کند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید