جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش و خرید فیلتر گربن بوگیر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

فیلترهای کربن بلوک بر حسب میکرون رتبه بندی می شوند

فیلترهای کربن بلوک بر اساس اندازه آلاینده هایی که می توانند در سطح میکرون حذف شوند رتبه بندی می شوند. به طور کلی، محدوده از 50 میکرون تا 0.5 میکرون است. هرچه رتبه بالاتر باشد، اندازه آلاینده بزرگتر است. آلاینده های بسیار کوچک باید با یک فیلتر با اندازه میکرون کوچک، مانند درجه بندی 0.5 میکرون فیلتر شوند

با شرکت لیافیلترتماس بگیرید.