جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش ساخت انواع فیلترهای کربن اکتیو میتوانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای کربن نیز به عنوان یک کاتالیزور برای تغییر ترکیب شیمیایی برخی از آلاینده ها عمل می کنند. کربن فعال برای از بین بردن کلر، مواد شیمیایی آلی مانند آفت کش ها، THM ها مانند کلروفرم و بسیاری از VOC ها (مواد شیمیایی آلی فرار) که اجزای بنزین، حلال ها و پاک کننده های صنعتی هستند، ایده آل است.