جهت کسب اطلاعات بیشتر از سفارش و نحوه ساخت انواع فیلترهای کربن گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فیلترهای کربن چقدر موثر هستند؟
به طور کلی، فیلترهای کربن حداقل 81 ماده شیمیایی را حذف می کنند و در کاهش 52 ماده دیگر موثر هستند. طبق گفته EPA، کربن فعال تنها ماده فیلتر کننده ای است که تمام 12 علف کش و 14 آفت کش شناسایی شده را به همراه 32 آلاینده آلی شناسایی شده حذف می کند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید