جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش و ساخت انواع فیلترهای کیسه ای در کارخانه از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر کیسه ای نوع پالس جت از یک بدنه فلزی توخالی چهار طرفه تشکیل شده است که در قسمت پایین مخروطی است. همچنین، چیدمان قفس سنجاب عمودی برای حمایت و نگه داشتن کیسه های فیلتر وجود دارد.

این قفس های نوع سنجاب با مواد کیسه فیلتر پوشانده شده اند. پس از پوشاندن این قفس‌ها با کیسه‌های فیلتر، به شکل هندسی لوله‌ای به نظر می‌رسد که طرف پایین این قفس کور است و طرف دیگر برای خروج گازهای دودکش و ورودی هوای تحت فشار باز است.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.