فیلتر نایلونی چیست؟

 

توضیحات فیلتر غشایی نایلونی

 

فیلتر غشایی MS® نایلون یک غشاء طبیعی آبدوست است که برای خیس شدن یکنواخت و حفظ استحکام برتر خود در حین استفاده در فیلتراسیون عمومی یا آزمایش‌های پزشکی طراحی شده است و نیاز به عوامل مرطوب‌کننده را که می‌توان در هنگام فیلتر کردن محلول‌های آبی استخراج کرد، از بین می‌برد.