برای اطلاع ازقیمت و نحوه سفارش انواع فیلتر غبارگیر هوای پاک و تمیز از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

به گفته EPA، هرچه نرخ تحویل هوای پاک (CADR) بیشتر باشد، دستگاه تصفیه کننده هوای شما می تواند زمین بیشتری را پوشش دهد و موثرتر خواهد بود. CADR بر اساس سرعت جریان هوا و راندمان حذف است. این میزان هوای تمیز است که دستگاه شما بر حسب فوت مکعب در دقیقه خارج می‌کند، بنابراین خرید دستگاه تصفیه هوا با اندازه مناسب برای این کار مهم است.