جهت کسب اطلاعات بیشتر از خرید فیلتر کربن گلخانه با ابعاد مختلف با شرکت لیافیلتر در تماس باشید.

فیلترهای کربن آلاینده ها را از طریق جذب جذب می کنند. جذب به این معنی است که آلاینده‌ها به سطح کربن فعال جذب می‌شوند و روی آن نگه داشته می‌شوند، دقیقاً به همان روشی که آهنربا براده‌های آهن را جذب و نگه می‌دارد.

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید.