جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و همچنین نحوه سفارش و ساخت فیلتر غبارگیر صنعتی به صورت پنلی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فن های خانگی برای کاربردهای حمام، آشپزخانه و کل خانه. در صورت نیاز به راه حل آرام تر با استفاده از مجرای طولانی تر، بخش فن های داخلی نیز دارای فن هایی است که برای کاربردهای حمام مناسب هستند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.