جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرکت تولیدی انواع فیلتر های کربنی اکتیو گلخانه از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتراسیون گرد و غبار با استفاده از تصفیه‌کننده‌های هوا خواندیم تا بفهمیم چه چیزی در تنظیمات مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده سلامت بهتر عمل می‌کند.
نوع فیلتراسیون هیچ یک از این تصفیه کننده های هوا یونیزه کننده نیستند که مقدار کمی ازن ایجاد می کنند. در عوض، ما روی فیلترهای HEPA تمرکز کردیم. در برخی موارد، ما محصولاتی را برجسته کردیم که HEPA را با سایر فناوری‌های فیلتراسیون ترکیب می‌کنند. ما همچنین گزینه ای با فناوری اکسیداسیون الکتروشیمیایی عکس (PECO) قرار دادیم.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید