جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش انواع فیلترهای صنعتی از نوع غبارگیر که دارای کاربرهای بسیار آیت از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

آیا غبارگیرها فیلتر دارند؟

 

جمع کننده های گرد و غبار از چندین جزء مختلف تشکیل شده اند که فیلتر در مرکز سیستم تمیز کننده هوا کار می کند. اجزای دیگر مانند فن، ورودی، خروجی و قیف یا مخزن همگی با هم کار می کنند تا به فیلتر کمک کنند تا نقش حیاتی خود را انجام دهد - جذب ذرات معلق از جریان هوای ورودی است

با شرکت لیا فیلتر تماس حاصل نمایید.