برای فروش تضمینی انواع فیلتر هپا در کشور عزیزمان،درخواست خود را ارائه دهید،ما حتماً پیگیری می کنیم.

، از آنجا که اصلی تمیز کردن گرد و غبار و آلرژن ها با کمک یک دیوار آب و غبار قوی قبل از اینکه هوا به فیلتر می شود رخ می دهد. آن را از میکروارگانیسم ها و باکتری ها پاک می کند. اما اگر آنها قبل از تمیز کردن آب آب موجود در سیستم آب را فراموش نکنند، تمام گرد و غبار و زباله ها از طریق فیلتر HEPA برداشته می شود و به موتور اجازه نمی دهد. به همین دلیل است که در هنگام تمیز کردن خشک، HEPA-فیلتر بایستی همیشه ایستاده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید