با توجه به میزان افزایش درخواست برای فروش فیلترهای مناسب برای هوای پاک که برای مکان های عمومی و بیمارستان ها بسیار مهم است و با راندمان بالا می توان استفاده کرد .

کنت مندز، رئیس و مدیر عامل بنیاد آسم و آلرژی آمریکا (AAFA) می گوید: مردم بیش از 90 درصد از زمان خود را در داخل خانه می گذرانند و هوای داخل خانه می تواند دو تا پنج برابر بیشتر از هوای بیرون آلوده باشد. مندز می گوید: «گرد و غبار در خانه شما بیشتر از مواد زائد انسانی (سلول های پوست، مو و «سایر») تشکیل شده است