جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش فیلتر نایلون کیسه ای از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چگونه یک فیلتر نایلونی بسازیم؟

فیلترهای نایلونی با تزریق پلیمر مصنوعی، نایلون به شبکه های پلی استر ایجاد می شوند. فیلترهای نایلونی با تزریق پلیمر مصنوعی، نایلون به شبکه های پلی استر ایجاد می شوند. فیلتر غشایی حاصل استحکام مکانیکی و مقاومت شیمیایی بالایی دارد.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.