برای کسب اطلاعات کافی از قیمت فروش فیلتر نمدی در میکرون بندی مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

پلی آمیدها، پلی کنداس هایی از مونوومورهوای

آروماتیک (Aromatized monomers) هستند

که از خواص منحصر به فرد آنها موی تووان بوه

مقاومت بالا در برابر حرارت اشاره کرد. این الیاف

در برابر مواد شیمیایی )به جز در شرایط همزمان

قلیایی و رطوبت بالا( مقاومت خووبوی دارنود.

همچنین این الیاف تمایل انودکوی نویوز بوه

اکسیداسیون در حضور گازهای 2O یا 2NO در

دماهای بالا دارند.

اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.