برای خرید وتامین نیازمندی های فیلتر کمپرسور استوانه ای به صورت هفتگی صورت دهید.

فیلترهای هوا کمپرسور استوانه ای  تولید شده و عرضه شده توسط شرکت ما در نوع محفظه، تمیز کردن نیرو و سیم کشی متفاوت است. فیلتر مکش استاندارد دارای شکل سیلندر با انتهای باز برای جذب و تخلیه مخلوط هوا است. هنگام انتخاب تجهیزات مناسب برای کمپرسور، آنها نباید با نوع اصلی فیلترها که بعد از واحد اصلی مکانیسم قرار می گیرند اشتباه گرفته شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید