جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر غبارگیر پنجره از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چرا گرد و غبار ریز بسیار خطرناک است؟

آنقدر کوچک است که معمولاً با چشم غیرمسلح متوجه آن نمی‌شویم، اما در هر زمان و هر مکان آن را تنفس می‌کنیم. و سهم ذرات معلق در آلودگی هوا در مناطق شهری و صنعتی در سراسر جهان در حال افزایش است. به این معنی که یکی از بزرگترین تهدیدات جهانی است.