جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت انواع فیلترهای هپا صنعتی با کارکرد بالا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای HEPA می توانند گازها و VOCها را نیز جذب کنند؟

از آنجایی که فیلترهای HEPA در جذب نانوذرات بسیار عالی هستند، منطقی است فکر کنیم که ممکن است VOCها و گازها را نیز جذب کنند. متاسفانه، این مورد نیست. از آنجایی که گازها ذره نیستند، در هوا حرکت می کنند و رفتار متفاوتی دارند. برای جذب VOCها و گازها به فیلتر کربن برای آن نیاز دارید

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.