جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت برخی از انواع فیلترهای کیسه ای در کارخانه های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

گر آلرژی دارید، هیچ توصیه رسمی برای استفاده از دستگاه تصفیه هوا وجود ندارد. با این حال، دستگاه های تصفیه هوا می توانند به حذف ذرات معلق در هوا مانند گرد و غبار، شوره، گرده و کپک کمک کنند. برخی از مطالعات تسکین علائم آلرژی را با استفاده از تصفیه کننده های هوا مرتبط کرده اند. یک مطالعه در سال 2018 نشان داد که یک دستگاه تصفیه هوای HEPA در اتاق خواب به علائم رینیت آلرژیک کمک می کند. مطالعه دیگری در سال 2018 نشان داد که دستگاه های تصفیه هوا با فیلترهای PECO علائم آلرژی شرکت کنندگان در مطالعه را کاهش می دهند.

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید