جهت اطلاع از قیمت خرید انواع فیلترهای کربن استوانه از محصولات شرکت لیا فیلتر که تولید و بازرگانی انواع فیلترهای صنعتی را دارد انجام میگیرد.

کاربرد فیلتر کربن فعال
قدرت جذب بالای مواد آلی و حذف رنگ و بو و طعم نامطبوع آب به کمک فیلترهای کربنی کاربرد آن را بسیار فراگیر کرده است. کاربردهای فیلتر کربن فعال شامل گزینه های زیر است:

فیلتر کربن در تصفیه آب آشامیدنی
رنگ کدر آب نشان دهنده وجود مواد آلی مضر در آن است که محیطی را برای رشد میکروب ها و میکروارگانیسم ها فراهم می کند و در ایجاد بیماری های گوارشی بسیار موثر است. استفاده از دستگاه های تصفیه آب به روش فیلتر کربنی باعث می شود که رنگ آب به طور کامل از بین برود و عبور آب از فیلتر ذغالی نیز بو و طعم آن را از بین می برد. استفاده از این فیلترها در تصفیه آب آشامیدنی نیاز به استفاده از مواد ضدعفونی کننده را از بین می برد و علاوه برآن  کلر موجود در آب نیز حذف می