برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلترهای رولی جهت امر فیلتراسیون می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

بر روی تمامی فیلترهای نمدی شرکت

KAYSER این عملیات اعمال می گردد. توجه

دقیق و بهینه سازی فاکتورهای کیفی مانند دما،

زمان ماندگاری و سرعت سرد کردن، باعث به

حداقل رسیدن میزان تنش پسماند انقباضی

میشود این عملیات از برخورد مستقیم ذرات داغ بوه

سط پارچه فیلتر جلوگیری کورده و اجوازه

می دهد ذرات بدون آسیب رساندن به سوطو

پارچه سرد شوند. با توجه به ویژگوی و شودت

ذرات داغ، سه نوع محافظت در برابر آنها موجود

است.


اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.