جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر تهویه هوا و غبار ریز از محصولات جدید شرکت استفاده نمایید.

بنابراین، در حالی که به نظر می‌رسد تصفیه‌کننده‌های هوای مجهز به فیلترهای HEPA شانس بیشتری برای فیلتر کردن گرد و غبار از خانه شما دارند، هنوز هم لازم است اقدامات دیگری برای مبارزه با گرد و غبار انجام شود. بدون دیگر روش‌های ضد گرد و غبار مانند تهویه مناسب و متوقف کردن آلاینده‌ها در منبع خود، EPA پیشنهاد می‌کند که تصفیه‌کننده‌های هوا در کاهش سطح آلودگی هوای داخل ساختمان - شامل گرد و غبار - بسیار ناتوان هستند.