جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر رولی غبارگیر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

روش فیلتراسیون غشایی
نظر بدهید / میکروبیولوژی / توسط سوپریا ن
روش فیلتراسیون غشایی جایگزینی برای روش MPN برای آنالیز میکروبیولوژیکی آب است. گاهی اوقات از آن به عنوان "تکنیک فیلتر میلیپور" یا "تکنیک MF" نیز یاد می شود. روش فیلتر Millipore توسط دو دانشمند Goetz و Tsuneishi در سال 1951 نامگذاری شد. روش فیلتراسیون غشایی باعث استفاده از فیلتر غشایی یا می توان گفت فیلتر میلی پوره شد. یک فیلتر میلیپور دارای تخلخل یکنواخت یا اندازه منافذ از پیش تعیین شده 0.45 میکرومتر است.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.