برای اطلاع ازقیمت فیلتر صنعتی استیل با شماره تماس های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

فیلتر آب صنعتی

فیلترهای صنعتی برای تمیز کردن و درمان روغن های صنعتی، روان کننده ها، گازها و آب استفاده می شوند. در مورد آب، تمایز بین آب های غیر تصفیه شده از دریا یا رودخانه، آب فرایند مورد استفاده در تولید صنعتی، و آب خنک کننده و آب بندی آب برای مهر و موم فشار ساخته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید