برای اطلاع از قیمت و همجنین انواع فیلترهای غبارگیر صنعتی از جملهG3.G4 .G2 که طبق استاندارد است از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

محدوده کاربرد

فیلترهای رول اتوماتیک برای استفاده در محفظه های فیلتر موجود

پیش فیلتر برای سیستم های HVAC

فیلتر اصلی برای گرد و غبار درشت

این فیلترهای الیافی نورد شده از الیاف شیشه ای درهم تنیده الاستیک بسیار انعطاف پذیر ساخته شده اند که در لبه ها با چسب پلاستیکی چسبانده شده اند. با کاهش ضخامت فیبر، محیط فیلتر به سمت هوای پاک ریزتر و متراکم تر می شود.

با شرکت تماس بگیرید و از طریق بخش فنی اطلاعات بیشتر کسب نمایید.