جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت انواع فیلتر غبارگیر متری از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

بهترین ماده برای فیلتر گرد و غبار چیست؟

برای حفظ عالی ذرات زیر میکرون و آزادسازی کارآمد کیک فیلتر، بهترین ماده موجود غشای PTFE است که روی نمد یا پارچه چند لایه شده است.