جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر نایلون مش ۱۰۰ و دیگر مش ها از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

خواص فیلتر نایلونی چیست؟

غشای فیلتر نایلونی آبدوست، مقاوم در برابر قلیایی است اما اسیدی نیست و به راحتی در کتون ها، فنل ها، اترها و الکل های با وزن مولکولی بالا خورده نمی شود. می تواند اکثر حلال های آلی و اکثر محلول های قلیایی را تحمل کند، به ویژه برای فیلتر کردن محلول های قلیایی مناسب است

.