جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه قیمت فیلتر نایلون کیسه ای برای مصارف صنعتی از جمله فیلتر مایعات از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

کاربردهای فیلتر غشای نایلونی

فیلتراسیون عمومی

سنجش های پزشکی

فرآوری مواد غذایی، آشامیدنی و دارویی

آماده سازی نمونه HPLC

محلول های حلال آبی و آلی را استریل و شفاف کنید

برای استفاده در ASTM D6217 توصیه می شود: روش تست استاندارد برای آلودگی ذرات در مواد تقطیر میانی با فیلتراسیون آزمایشگاهی.

توصیه شده برای استفاده در ASTM D5304: روش تست استاندارد برای ارزیابی پایداری ذخیره سوخت تقطیر میانی توسط فشار بیش از حد

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید