برای ققیمت فیلتر های G3 .G4 با بخش فروش در ارتباط باشید

 فیلترها جعبه های کوچک است که بلوک 4G سیگنال در 800 مگاهرتز و شما را قادر به ادامه تماشای Freeview به عنوان نرمال. ... اگر شما فقط یک تلویزیون تلویزیونی دارید و تقویت کننده ندارید، فیلتر بین تلویزیون شما و سوکت هوا نصب شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایی