جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر هپا آزمایشگاهی می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

بهترین فیلتر برای ریزگردها چیست؟

فیلتر هوای HEPA 99.97 درصد از ذرات موجود در هوا را به دام می اندازد. مانند فیلتر هوای MERV 13، ذرات کوچکی به اندازه 0.3 میکرون توسط فیلتر هوای HEPA به دام می‌افتند

.