قیمت فیلتر هپا به صورت استاندارد و ابعاد سفارشی را از شرکت لیا فیلتر خریداری نمایید

آیا فیلترهای HEPA واقعا کار می کنند؟

فیلترهای هپا واقعی در از بین بردن ذرات بسیار ریز (فکر کنید: گرد و غبار، شوره، گرده، کپک و سایر آلرژن های رایج در خانه) موثر هستند. استاندارد صنعتی این است که واحد باید بتواند حداقل 99.97 درصد ذرات با قطر 0.3 میکرون را در محیط آزمایشگاهی حذف کند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.