جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت انواع فیلتر هپا به طور موثر در حذف ذرات باشند از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای هپا
به گفته آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA)، فیلترهای هوای ذرات با راندمان بالا که به فیلترهای HEPA معروف هستند، قادرند 99.97 درصد از ذرات گرد و غبار را با قطر 3 میکرون حذف کنند.

در حال حاضر، تصفیه کننده های هوا که دارای فیلتر HEPA هستند، در فیلتر کردن گرد و غبار از فضای شما بهترین هستند. استفاده از دستگاه های تصفیه هوا در فضاهای بسته و کوچکتر می تواند تأثیر آنها را افزایش دهد.

سایر فناوری های فیلتر برای فیلتراسیون گرد و غبار به خوبی کار نمی کنند. به عنوان مثال، فیلترهای UV که اسپورها و باکتری‌ها را از بین می‌برند نیز محبوب هستند، اما این نوع فیلترها در به دام انداختن گرد و غبار موجود در هوا موفق نیستند. برخی از تصفیه‌کننده‌های هوا، «چرا هر دو را نه؟» استفاده می‌کنند. فیلترهای HEPA را با فیلترهای UV یا دیگر انواع فیلترها ترکیب کنید

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.