جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر غبارگیر به صورت پد از مصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

فن های استخراج تجاری مناسب برای استخراج آشپزخانه تجاری یا مصارف صنعتی. این فقط نمونه ای از فن های تجاری است که ما در انبار نگهداری می کنیم. فن‌های محوری صفحه‌ای مانند هواکش‌های محوری بسیار محبوب هستند. لطفاً بپرسید که آیا نیاز خاصی دارید زیرا تنوع می تواند دلهره آور باشد. ما معمولاً می‌توانیم معادل‌ها و جایگزین‌های مدرن برای واحدهای قدیمی و زنگ‌زده تهیه کنیم. هواکش های آشپزخانه تجاری نیازهای خاص خود را دارند و انتخاب آن به هود، فیلترها و طول کانال بستگی دارد.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.