جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت انواع فیلتر کربن اکتیو صنعتی در ابعاد  مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر کربن چیست؟
وجود مواد آلی در آب که همگی ساختار کربنی دارند، بر کیفیت آن تأثیر منفی می گذارد و بر کدورت، بو و طعم آن تأثیر زیادی می گذارد. فیلتر کربن یا فیلتر کربن فعال در واکنش با مواد آلی به دلیل وجود کربن فعال فعال است و بلافاصله مواد آلی را جذب می کند و باعث می شود مقدار زیادی از آلاینده های موجود در آب حذف شود. پیوند آنی مواد آلی موجود در آب با سطوح بیرونی فیلتر کربن فعال دلیل اصلی جذب مواد آلی توسط این فیلترها است.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.