جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن فعال گلخانه برای مساحت های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

فیلترهای کربن فعال به طور گسترده در فرآیندهای صنعتی و استفاده های عمرانی به عنوان کارآمدترین روش حذف بو، کلر، ترکیبات آلی فرار (VOC)، رنگ ها، مزه ها و سایر آلاینده ها از سیالات استفاده می شوند

با ما در تماس باشید.