فیلتر کیسه ای چیست؟و قیمت فیلتر های کیسه ای مناسب مایعات را چیست

فیلتر کیسه ای یک گردگیر کننده غبار از نوع فیلتراسیون است که عمدتاً گرد و غبار گازهای خروجی از فرآیندهای صنعتی را جمع آوری می کند.

با انتخاب فیلتر مناسب (کیسه فیلتر) برای گازهای خروجی مختلف با طیف وسیعی از دما و ترکیبات قابل اجرا می باشد. این مزیت این است که می تواند ذرات زیر میکرونی را که توسط سیکلون ها جمع آوری نمی شوند جمع آوری کند

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید و از این مدل فیلتر ها استفاده نمایید