جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر گرد و خاک که مناسب ورودی پنجره است میتوانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا قطع کردن فیلتر هوا برای جا دادن اشکالی ندارد؟

فیلترهای هوا در اندازه های مختلف وجود دارند. مهم است که یک فیلتر اندازه مناسبی داشته باشد تا در کانال HVAC قرار بگیرد. اگر فیلتر خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد، به درستی به دهانه آب بندی نمی شود، به این معنی که ذرات می توانند از طریق سیستم وارد هوای داخل خانه یا ساختمان شوند

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید