جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر گرد و غبار مناسب هوا می توانید از طریق شماره تماس ها با شرکت در ارتباط باشید 

فیلتر گرد و غبار در AC چیست؟

فیلتر هوا به مرور زمان کثیفی و گرد و غبار را جمع آوری می کند و بنابراین باید مرتبا تمیز شود. EPA توصیه می کند که فیلتر AC خود را حداقل هر 3 ماه یکبار بررسی کنید. اگر در یک منطقه گرد و غبار زندگی می کنید، یا حیوانات خانگی یا کودکان در خانه وجود دارند، باید هر ماه فیلتر را بررسی کنید.